Mutlu 4 GB

Mutlu 4 GB


28 gün boyunca Her yöne 1200 Dk konuşma + Her yöne 100 Sms + 4 Gb internet yüklenir.